®PI מ-OSISOFT

העברת קבצים דרך כונן שיתופי

זרמי נתונים UDP

אבטחת סייבר

חטיבת אבטחת הסייבר פיתחה מערכת ייחודית המונעת חדירה של גורמים עוינים לרשת המאובטחת.

SafePath תומכת בסוגי הפרוטוקולים הבאים (מ-LAN ל-WAN): העברת קבצים דרך כונן שיתופי, זרמי נתונים TCP/IP, זרמי נתונים ®PI מ-OSIsoft ושכפול של -OPC Servers.
היחידה מנוהלת באמצעות יישום קונסולה מאובטח המחובר דרך RS232 או באמצעות ממשק אינטרנטי, אליו ניתן להיכנס באמצעות דפדפן סטנדרטי מכל מחשב המחובר ל-LAN הפנימי, כדי למנוע פריצה לציוד על-ידי גורמים מחוץ לארגון. כל קווי התקשורת אל המכשיר ובתוכו הם בעלי קיבולת של 1 גי'גה-בייט. 

מוצר SafePath שלנו הוא דיודת נתונים מתקדמת ביותר, היוצרת יציאה חד-כיוונית מאובטחת לחלוטין. פונקציה זו מספקת ערוץ קישוריות חד-כיווני אטום הרמטית וסטרילי המאפשר הזרמה בטוחה של נתונים רגישים ללא סיכון לדליפה או להפרת סודיות. SafePath יוצרת העתק בזמן אמת של הנתונים המאוחסנים על שרתי ®PI בשרת המאובטחת, בשרת נוסף הרשת הארגון.
המערכת מאפשרת העברת מידע מסוגים שונים בין הרשתות, ללא חשש לחדירת גורמים עוינים לרשת הרגישה (לדוגמא: קבצים).
SafePath אושרה לשימוש ע"י מערך הסייבר הלאומי של ישראל, הפועל תחת פיקוחו של השב"כ, שהוא הגוף האחראי על ביטחון הפנים ועל סיכול טרור וריגול בישראל.
דיודה כפולה יוצרת חיץ מאובטח בין LAN (רשת תקשורת מקומית) ו-WAN (רשת תקשורת מרחבית) תוך שידור הודעות חד-כיווניות (מן ה-LAN ל-WAN). שיטה זו מאפשרת שידור של נתונים נבחרים מן ה-LAN ל-WAN תוך מניעת העברה של נתונים הרסניים נכנסים בכיוון ההפוך (WAN ל-LAN).

מה אנו עושים התקנות

תיקונים, מבנים מותאמים אישית ועוד

צרו איתנו קשר

אנחנו פה

 יהדות קנדה 3, אור יהודה

צרו קשר

טלפון: 073-2466222
פקס: 073-2466200

mail@symcotech.co.il